สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-826255